Radicalisering - Hoe te herkennen? Hoe te melden?

Radicalisering is een proces waarbij een individu stap per stap radicaler wordt. Iemand is radicaal wanneer hij of zij streeft naar ingrijpende hervormingen in de maatschappij. Radicalisering is een dynamisch proces: een individu kan doorheen de tijd radicaliseren en deradicalisering.

Hoe herkennen?

Omdat radicalisering een heel persoonlijk proces is en dit bij elk individu anders verloopt, is het moeilijk om een lijst te geven van signalen om radicalisering te herkennen. In plaats daarvan stellen we ‘verandering’ centraal.

Radicalisering is een proces van verandering. Het individu komt doorheen deze veranderingen los te staan van de samenleving en van zijn/haar persoonlijk netwerk. Iemand die nauw betrokken is bij een individu, kan zulke veranderingen zien. Haar/zijn buikgevoel over de veranderingen in gedrag en denken van een individu is de beste indicator voor radicalisering.

Wanneer melden?

Het vaststellen van radicalisering is een verhaal van 1+1+1. Detecteren van radicalisering is een oefening waarbij we proberen alle puzzelstukjes in elkaar te passen en zo de situatie correct in te schatten. Jouw melding kan een deel van deze puzzel zijn.

In bijlage vind je een lijst met indicatoren die jou kunnen helpen om jouw buikgevoel in te schatten. Deze lijst is slechts een hulpmiddel. Vertrouw vooral op jouw eigen aanvoelen. Bij enige twijfel is het steeds goed om jouw bezorgdheden toch te melden.

Wat na de melding?

Het LIVC bestaat uit sociale diensten van het lokaal bestuur, de lokale politie en wordt voorgezeten door de burgemeester. Elke melding wordt hier besproken en voor elk individu wordt een gepaste aanpak uitgewerkt.

  • Wanneer er sprake is van een bedreiging voor de openbare veiligheid worden de bevoegde diensten van de (federale) politie ingeschakeld.
  • Wanneer er sprake is van radicalisering wordt een partnertafel samengebracht waar actoren die professioneel en in de vrije tijd betrokken zijn bij het individu samen werken aan een strategie van deradicalisering.

Gelieve onderstaand formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

 START