Meldingsfiche radicalisering stad Ninove

Dit formulier stelt u in staat om uw bezorgdheden in het kader van radicalisering te delen met het stadsbestuur.

Deze meldingen worden besproken binnen de Lokale Integrale Veiligheidscel. Dit LIVC bestaat uit vertegenwoordigers van de lokale politie Ninove, sociale diensten stad en OCMW Ninove en wordt voorgezeten door de burgemeester.

De meldingen worden in alle discretie in het LIVC besproken. Er zijn twee mogelijke scenario’s:

  • Er is een onmiddellijke bedreiging voor de openbare veiligheid: de informatie wordt doorgegeven aan de federale veiligheids- en inlichtingendiensten.
  • Er sprake is van radicalisering zonder onmiddellijk veiligheidsrisico: samen met verschillende diensten wordt er een strategie voor deradicalisering opgesteld.

Gelieve onderstaand formulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

 

De stad Ninove verwerkt je gegevens conform de privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie www.ninove.be/privacyverklaring.

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Informatie over de melder

Informatie over het geradicaliseerd persoon

Melding

Pagina 7

Gelieve uw persoonsgegevens volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

Voor de volledigheid van het dossier kan het LIVC u later contacteren om bijkomende vragen stellen.

Geboortedatum *
Adres
Kent u de persoonsgegevens van het geradicaliseerd persoon? *

Persoonsgegevens van het geradicaliseerd persoon zijn gekend.

Indien uw melding meerder personen betreft:

  1. Hier de gegevens van één persoon invullen
  2. in beschrijving van de melding de persoonsgegevens van andere betrokkene(n) toevoegen
Geboortedatum
Adres

Nuttige informatie

Beschrijf hier zo uitgebreid en gedetailleerd mogelijk uw melding.

Indien uw melding meerdere personen betreft, gelieve hier zo volledig mogelijke beschrijving toe te voegen van de persoonsgegevens van de personen.

Type melding * *